Tigerternet

Hvad hjertet er fyldt med, flyder bloggen over af

Vintertræer 3. kl 18. januar 2011

Lektion1+2
En råkold januarmorgen tog vi tegneunderlag, papir og blyanter med i Kongevejsparken for at tegne løvfældende træer. I Parken så vi på træerne, og talt om, hvor forskellige de var. Nogle er høje og slanke og andre er tykstammede med en runde kroner. Nogle træer har én grundstamme med sidegrene. Andre deler sig, og har flere lige tykke stammer. Vi talte ligeledes om grenenes evne til at sveje i vinden og hvordan himlen og vejret var.

Nu blev eleverne sluppet løs med papir (A3) og blyant – ingen viskelæder. De fik at vide, at der kun skulle være ét træ på hver tegning, og at træet skulle fylde hele papiret. Jeg gik rundt og kiggede over skuldrene og talte med eleverne om det særegne ved det træ, de var ved at tegne. Alle kom hjem med mellem 2 og 4 tegninger.

Lektion 3+4
De to næste lektioner gik med at lade eleverne udvælge deres bedste tegning og tegne træet op med sort tusch.

Da det var første gang, disse elever skulle arbejde med ecoline vandfarver, fik de pensler og papir udleveret, så de kunne øve sig i at male himler og i øvrigt lære materialerne at kende.

Lektion 5+6:
Nu fik eleverne udleveret de farver, som passede til den dag, vi var ude at tegne træer – koksgrå, lysegrå, grå/blå og to nuancer brun. Da tegningerne var tørre, blev de monteret på sort karton.